1
Tư Vấn Du Lịch Dành Cho Bạn

Hạ Long 2 ngày 1 đêm - Ngủ tàu

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Loại Tour : Tour đoàn, ghép khách lẻ
Lịch khởi hành: 
Hàng ngày
Thời gian:
02 Ngày 1 Đêm ngủ trên du thuyền
Phương tiện: 
Ô tô , tàu thủy
Giá tour:
2,950,000 VNĐ/Khách - du thuyền 5 sao

Xem tiếp...

Hạ Long 1 ngày - Thăm vịnh 6 tiếng

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Thời gian: 1 ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Ô tô, tàu thủy

Áp dụng: Khách lẻ, khách đoàn

Giá tour: Liên hệ

Xem tiếp...

Bảng giá tham khảo các tour Hạ Long năm 2023

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

 

Loại Tour : BẢNG GIÁ MỘT SỐ TOUR HẠ LONG THAM KHẢO
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: Theo yêu cầu
Phương tiện: Ô tô , tàu thủy
Áp dụng: Khách lẻ, khách đoàn

Xem tiếp...

Tour Du Thuyền Bhaya Hạ Long - 2N1Đ

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
Tour Du Thuyền Bhaya Hạ Long - 2N1ĐLoại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Ô tô, tàu thủy
Giá từ: 2,800,000 VNĐ/Khách

Xem tiếp...

Tour Du Thuyền Athena Hạ Long - 2N1Đ

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
Tour Du Thuyền Athena - 2N1ĐLoại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Ô tô, tàu thủy
Giá từ: 3,000,000 VNĐ/Khách

Xem tiếp...

Tour Hạ Long - Hạ Long Park 2N1Đ

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực

Tour Hạ Long - Hạ Long Park 2N1Đ
Loại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Ô tô 
Giá từ: 1,550,000 VNĐ/Khách

Xem tiếp...

Hạ Long Park 2 ngày 1 đêm - Khách đoàn

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
Hạ Long Park 2 ngày 1 đêm - Khách đoàn
Loại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm 
Phương tiện: Ô tô 
Giá từ: 1,350,000 VNĐ/Khách
             

Tour Du Thuyền Margaret Hạ Long 2N1Đ

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Tour Du Thuyền Margaret Hạ Long – 2 Ngày 1 Đêm
Loại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Ô tô, tàu thủy
Giá từ: 2,800,000 VNĐ/Khách

Xem tiếp...

Tour du lịch Hạ Long – Cát Bà 2 ngày 1 đêm

Bạn đánh giá: 1 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Tour du lịch Hạ Long – Cát Bà 2 ngày 1 đêmLoại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Theo yêu cầu

Thời gian: 2
 Ngày 1 đêm 
Phương tiện: 
Ô tô , tàu thủy
Giá từ:
1,750,000 VNĐ/Khách.

Xem tiếp...

Hạ long - Tuần Châu 2 ngày 1 đêm

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Tour hạ long tuần châu
Loại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 2 Ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô tô 
Giá từ: 1,450,000 VNĐ/Khách

Tour Cát Bà Hạ Long 3 ngày 2 đêm

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
Tour Cát Bà Hạ Long 3 ngày 2 đêm
Loại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm (2 đêm tại Cát Bà)
Phương tiện: Ô tô 
Giá từ: 2,550,000 VNĐ/Khách

Hạ Long – Cát Bà 3N2Đ - Chương trình mới.

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Hạ Long – Cát Bà 3N2Đ - Chương trình mới.
Loại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: 
Hàng ngày
Thời gian:
3 Ngày 2 đêm
Phương tiện: 
Ô tô , tàu thủy
Giá từ:
2,250,000 VNĐ/Khách

Xem tiếp...

Tour du lịch Hạ Long 3 ngày 2 đêm

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
Tour du lịch Hạ Long 3 ngày 2 đêmLoại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: 
Hàng ngày
Thời gian: 
3 Ngày 2 đêm 
Phương tiện: 
Ô tô , tàu thủy
Giá từ: 
2,150,000 VNĐ/Khách

Xem tiếp...

Tour du lịch Hà Nội - Sapa - Hạ Long

Bạn đánh giá: 3 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
Biển Trà CổLoại Tour : Tour đoàn, ghép
Lịch khởi hành: Hàng ngày
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm 
Phương tiện: Ô tô 
Giá từ: 2,950,000 VNĐ/Khách

Xem tiếp...

/**/